Resteröds-Strand, Strandskogen, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Resteröds-Strand 3:1 med flera, Strandskogen
Uppdragsledare: Emmy Linder
Yta: Cirka 10 hektar
Diarienummer: 2019/00228
Kommundel: Resteröd

Planinformation

Planområdet ligger inom Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av byggrätter i befintlig planlagt område. Genom framdragning av kommunalt VA kan byggnader av karaktären åretruntboende prövas.

Detta har hänt i planarbetet

  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-14 att ett genomförande av detaljplanen inte kan komma att medföra betydande miljöpåverkan.
  • Samråd pågick under tiden 6 juni - 1 augusti 2019.
  • Granskning under tiden 3 juni – 24 juni 2020.
  • Planarbete pågår.

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse.pdf
Ikon dokument/fil

Underrättelse om granskning

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING.pdf

Utredningar

Berg, radon och geoteknik

Buller

Dagvatten

Ikon dokument/fil

Kompletterande dagvattenutredning

Dagvattenutredning kompl 2018-11-16.pdf
Ikon dokument/fil

Kompletterande dagvattenutredning, bilaga 1

Bilaga 4.1 Områdesöversikt.pdf
Ikon dokument/fil

Kompletterande dagvattenutredning, bilaga 2

Bilaga 4.2 Stigande havsnivå med säkerhetszoner.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00