Tuvullsvägen, bostäder etapp 2

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Ljungs-Kärr 1:8 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2015/41
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 pröva möjligheten att tillskapa ca 20–25 bostäder. Platsen har tidigare varit utpekad för bostadsbyggnation i ett programområde för Kärr i Ljungskile. Planförslaget är etapp 2 i utbyggnaden av området.

Planen var föremål för samråd redan 2009 men har i omgångar pausats för att återupptas 2019. Planförslaget kommer sedan föregående samråd revideras och åter vara föremål för samråd.

Inför samråd

Ett planförslag kommer inom kort ut på samråd. Har du frågor eller synpunkter innan samrådet får du gärna ta kontakt med oss.

Eventuella frågor eller synpunkter kan du lämna in till samhällsbyggnad genom att:

Se vad som händer i planarbetet

Informationen här på sidan uppdateras löpande och du som är berörd av planen kommer att kontaktas under planarbetets gång.

För att följa planarbetet, prenumerera gärna på denna webbsida.

Detta har hänt i planarbetet

  • Programarbete 2002
  • Planbesked lämnades 2009-01-01
  • Samråd 1 skedde under sommaren 2009
  • Utredningar och åtgärder 2009–2018
  • Beslut om riktningsförändring 2016-11-21
  • Planarbete åter uppstartat 2019

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd 2: sommar 2020
  • Granskning: vår 2021
  • Antagande: höst 2021
  • Laga kraft: tidigast vinter 2021

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bild som illustrerar att planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan med nyheter i planarbetet.

En illustration av planområdet

Illustration av planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Beslut om förändrad inriktning på planen

Riktningsförändring detaljplan beslut 2016-11-21.pdf

Geoteknik och berg

Ikon dokument/fil

PM Geoteknisk utredning

PM Geoteknik BohusGeo 2011-06-23.pdf
Ikon dokument/fil

Bergrasrisk, utredning

PM Bergrasrisk WSP 2018-01-31.pdf

Dagvatten och översvämning

Ikon dokument/fil

Sammanfattning av dagvattenutredning

PM Sammanfattning Dagattenutredning SWECO 2015-02-04.pdf

Buller

Vatten och avlopp

Natur

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00