Tuvullsvägen, bostäder etapp 2

Planfakta

Plannamn: Detaljplan för del av Ljungs-Kärr 1:8 med flera
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarieummer: 2015/41
Kommundel: Ljungskile

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 pröva möjligheten att tillskapa ca 20–25 bostäder. Platsen har tidigare varit utpekad för bostadsbyggnation i ett programområde för Kärr i Ljungskile. Planförslaget är etapp 2 i utbyggnaden av området.

Planen har under hösten 2020 varit föremål för samråd med berörda aktörer. Planförslaget håller nu på att bearbetas efter inkomna synpunkter.

Just nu pågår planarbete

Samråd 2 har genomförts under hösten 2020. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är under granskningstiden, som premilinärt väntas under våren 2021.

Har ni frågor, funderingar eller intresserad av dialog är ni under tiden varmt välkomna att kontakta samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.

För att följa planarbetet, prenumerera gärna på denna webbsida.

Detta har hänt i planarbetet

  • Programarbete 2002
  • Planbesked lämnades 2009-01-01
  • Samråd 1 skedde under sommaren 2009
  • Utredningar och åtgärder 2009–2018
  • Beslut om riktningsförändring 2016-11-21
  • Planarbete åter uppstartat 2019
  • Samråd 2, 2020-08-31 – 2020-09-30

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: vår 2021
  • Antagande: höst 2021
  • Laga kraft: tidigast vinter 2021

Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Bild som illustrerar att planen är på samråd

Planen är på samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan med nyheter i planarbetet.

Hantera prenumeration
En illustration av planområdet

Illustration av planområdet

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning.pdf
Ikon dokument/fil

Beslut om förändrad inriktning på planen

Riktningsförändring detaljplan beslut 2016-11-21.pdf

Geoteknik och berg

Ikon dokument/fil

PM Geoteknisk utredning

PM Geoteknik BohusGeo 2011-06-23.pdf
Ikon dokument/fil

Bergrasrisk, utredning

PM Bergrasrisk WSP 2018-01-31.pdf

Dagvatten och översvämning

Ikon dokument/fil

Sammanfattning av dagvattenutredning

PM Sammanfattning Dagattenutredning SWECO 2015-02-04.pdf

Buller

Vatten och avlopp

Natur

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00