Toggle navigation

Almås, upphäva tomtindelning

Planfakta

Plannamn: Almås 2
Uppdragsledare: Gustaf Palmborg
Yta: Cirka 0,8 ha
Diarienummer: 2021.1890
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planförslagets syfte var att upphäva den gällande tomtindelningen för att möjliggöra en framtida avstyckning.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2021-04-28.
  • Samråd 16 december 2021- 13 januari 2022.
  • Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-22.
  • Laga kraft 2022-04-20.
En bild som visar att planen har fått laga kraft

Planen har fått laga kraft (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Klicka på bilden för att se en större bild

Bild över området

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00