Toggle navigation

Björbäck, ny väg

Planfakta

Plannamn: Del av Björbäck 1:45 med flera
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 6 hektar
Diarienummer: SBN 2019/00754
Kommundel: Björbäck

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny vägsträckning mellan Kuröd och Lillesjö.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2015-05-13
  • Utredningar pågår
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00