Bleket, nya bostäder

Planfakta

Plannamn: Bleket 1:32 med flera
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Bleket 1:32, 1:34, 1:35 och 1:52 samt fastigheten Elseberg 1:50 pröva möjligheten att tillskapa cirka 15-20 tomter tänkta för enfamiljsbostäder. Området består idag av natur och är inte planlagt. Förslaget syftar till att pröva om området går att förtäta med bostadsändamål.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2019-11-27
  • Planarbete pågår


Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: Våren 2022
  • Laga kraft: Våren 2022

Just nu pågår arkeologiska undersökningar

Från och med den 30 november kommer arkeologiska undersökningar göras på fastigheterna:
Bleket 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:52 och norra Elsberg 1:50.

Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Planen har fått planbesked och förbereds inför samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00