Fisketången, nya bostäder

Planfakta

Projektnamn: Fisketången 1, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 2,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.3627
Arbetsnummer 649
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Detaljplanens syfte är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar.

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked 2019-09-05
 • Startmöte 2021-06-24
 • Utredningar har tagits fram
 • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut SBN 2022-03-22 § 75
 • Samråd 2022-03-28 till 2022-05-08
 • Samrådsmöte hölls 2022-04-20 på Nordanvindsvägen 7A
 • Granskning 2023-07-05 till 2023-08-23
 • Detaljplanen antogs av SBN 2023-11-16, § 295
 • Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, och handlingarna i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena 2024-01-08.
 • Mark- och miljödomstolens dom har överklagats.
En bild som visar att planen har överklagats

Planen har överklagats (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta
Bild över området

Preliminärt planområde

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Förslag på sidor