Fisketången, nya bostäder

Planfakta

Projektnamn: Fisketången 1, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 2,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.3627
Arbetsnummer 649
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av marken att förtäta befintligt område, i huvudsak genom påbyggnad.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-09-05
  • Startmöte 2021-05-29
  • Planarbetet är i uppstartsfasen där information samlas in för att ta fram planförslag.

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta
Bild över området

Preliminärt planområde

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00