Fisketången, nya bostäder

Planfakta

Projektnamn: Fisketången 1, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: Cirka 2,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.3627
Arbetsnummer 649
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Detaljplanens syfte är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-09-05
  • Startmöte 2021-06-24
  • Utredningar har tagits fram
  • Planhandlingar blir föremål för samråd enligt beslut SBN 2022-03-22 § 75
  • Samråd 2022-03-28 till 2022-05-08
  • Samrådsmöte hölls 2022-04-20 på Nordanvindsvägen 7A
  • Granskning 2023-07-05 till 2023-08-23
  • Detaljplanen antogs av SBN 2023-11-16, § 295
En bild som visar att planen har antagits

Planen har antagits (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta
Bild över området

Preliminärt planområde

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Förslag på sidor