Fröland 3:25, ändring av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Herrestad

Planinformation

För att kunna möta kommunens framtida behov av mer industrimark är planens huvudsyfte att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna fram mer plats för befintlig hamnverksamhet att kunna flytta till Fröland. Även ett mindre naturområde ska etableras.

Planens tidigare avsikt var att möjliggöra ett större uttag av berg inom befintlig täktverksamhet

Detta har hänt i planarbetet

  • Planförslaget var på samråd 2019-07-02 - 2019-08-20
  • Geoteknisk utredning tas fram våren 2020

Samråd har skett, nu är planen under arbete.

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över området
Bild från området

Kontakt

Dimitris Vassiliadis, +46 522‑69 73 03

Planarkitekt

dimitris.vassiliadis@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta A1.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsremiss

Samrådsremiss.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00