Krummedike, lokaler för kultur

Planfakta

Plannamn: Krummedike 13-15 med flera, Kulturstråket
Uppdragsledare: Mohammed Shaksheru
Diarienummer: PLAN.2021.1891
Kommundel: Centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till att utöka byggrätten för kulturverksamhet. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för utomhusscen med tillhörande läkare. I en del av detaljplanen möjliggörs även bostäder.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2021-04-28
  • Startmöte genomfördes 2021-06-09
  • Utredningsfas
  • Samråd 2023-12-21 till 2024-01-31

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: kvartal 4, 2024
  • Antagande: kvartal 1, 2025

Kommunens första detaljplan i 3D

Under hösten har Uddevalla kommun påbörjat arbetet att bygga upp en digital och interaktiv 3D-karta över Uddevalla. Syftet med 3D-visualiseringen är att göra det enklare för kommunens invånare och företagare att ta del av information kring kommande byggprojekt och detaljplaner.

Nu kan du ta del av kommunens första 3D-visualiserade detaljplan – Krummedike, det nya Kulturstråket i centrala Uddevalla.

Krummedike, det nya kulturstråket i 3D >>

Tidslinje för arbete med planen

En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Orienteringskarta

Bild som visar en översikt över planområdet

Orienteringskarta

Ett flygfoto som visar planområdet

Flygfoto över planområdet

Mer information

Planhandlingar

Utredningar

Förslag på sidor