Toggle navigation

Krummedike, lokaler för kultur

Planfakta

Plannamn: Krummedike 13-15 med flera, Kulturstråket
Uppdragsledare: Tommy Lumitaival Janram
Diarienummer: PLAN.2021.1891
Kommundel: Centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Uddevalla kommuns Kultur och fritidsnämnd har ansökt om planbesked för att pröva förutsättningarna att utöka byggrätter, inom fastigheterna Krummedike 13-15, för att möjliggöra samt utveckla besöksnäring och verksamhetslokaler för kultur. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-28 om positivt planbesked.

Detaljplanens syfte är att genom om- och tillbyggnad möjliggöra lokaler för kultur på fastigheterna Krummedike 13-15. Området som är aktuellt för detaljplan är lokaliserat i de östra delarna av Kungsgatan, där befintlig bebyggelse på Kungsgatan 30 & 32 (även kända som Lotcen och Studio 32) ska ingå i ett kulturstråk. Kulturstråket ska genom ändamålsenliga lokaler för de mindre scenerna, framför allt främja och stärka det lokala fria föreningslivet, kulturproducenter och arrangörer.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2021-04-28
  • Startmöte genomfördes 2021-06-09
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: Kvartal 2, 2022
  • Granskning: Kvartal 1, 2023
  • Antagande: Kvartal 3, 2023
Bild som visar att planen förbereds för samråd

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Orienteringskarta

Bild som visar en översikt över planområdet

Orienteringskarta

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00