Toggle navigation

Silentz 1, flerbostadshus i stadskärnan

Planfakta

Projektnamn: Silentz 1
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: cirka 1.5 ha
Kommundel: Stadskärnan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för ett flerbostadshus samt ett mindre torg mot Strömstadsvägen. 

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-12-16
  • Startmöte: 2022-01-18

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: Höst 2022
  • Granskning: Sommar 2023
  • Antagande: Höst 2023
  • Laga kraft: Höst 2023


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00