Silentz 1, flerbostadshus i stadskärnan

Planfakta

Projektnamn: Silentz 1
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: cirka 1 450 kvadratmeter
Diarienummer: PLAN 2020.4705
Kommundel: Stadskärnan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planens syfte är att möjliggöra för en byggnad om 16 våningar för bostads- och centrumändamål. För byggnaden möjliggörs även tillhörande parkeringsgarage och yta för verksamhetslokal i bottenplan. 

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-12-16
  • Startmöte: 2022-01-18
  • Utredningar har genomförts

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: 2023-05-24 till 2023-06-14
  • Granskning: Höst 2023
  • Antagande: Vinter 2023-2024
  • Laga kraft: Vår 2024


Just nu pågår samråd

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Silentz 1 är ute på samråd under tiden 
24 maj – 14 juni 2023. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Samrådsmöte

För de som önskar, bjuder kommunen in till samrådsmöte för att svara på eventuella frågor eller funderingar som berör planförslaget. Samrådsmötet hålls i Uddevalla stadshus på Varvsvägen 1, den 31 maj, drop- in mellan klockan 15:30-19:00.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska senast inkomma 2023-06-14.

Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se


Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar att planen är på samråd

Planen är på samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Förslag på sidor