Silentz 1, flerbostadshus i stadskärnan

Planfakta

Projektnamn: Silentz 1
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: cirka 1 450 kvadratmeter
Diarienummer: PLAN 2020.4705
Kommundel: Stadskärnan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planens syfte är att möjliggöra för en byggnad om 16 våningar för bostads- och centrumändamål. För byggnaden möjliggörs även tillhörande parkeringsgarage och yta för verksamhetslokal i bottenplan. 

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-12-16
  • Startmöte: 2022-01-18
  • Utredningar har genomförts
  • Samråd: 2023-05-24 till 2023-06-14

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: Vår 2024
  • Antagande: Sommar 2024
  • Laga kraft: Tidigast sommar 2024


Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Förslag på sidor