Silentz 1, flerbostadshus i stadskärnan

Planfakta

Projektnamn: Silentz 1
Uppdragsledare: Olcay Gök
Yta: cirka 1 450 kvadratmeter
Diarienummer: PLAN 2020.4705
Kommundel: Stadskärnan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planens syfte är att möjliggöra för en byggnad om 16 våningar för bostads- och centrumändamål. För byggnaden möjliggörs även tillhörande parkeringsgarage och yta för verksamhetslokal i bottenplan. 

Detta har hänt i planarbetet

 • Planbesked lämnades 2020-12-16
 • Startmöte: 2022-01-18
 • Utredningar har genomförts
 • Samråd: 2023-05-24 till 2023-06-14
 • Granskning 2024-04-25 till 2024-05-30


Granskning

Granskningstid 2024-04-25 till 2024-05-30

Ett förslag till detaljplan ställs nu ut för granskning. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Handlingar och övrig information finns längre ner på denna sida, och i kommunens utställningslokaler:

 • Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget måndag - fredag kl. 08:00 - 16:30.
 • Utställningsplants i Uddevalla Stadshus, måndag - torsdag kl. 07:30 - 16:30,
  fredag kl. 07:30 - 14:00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget framförs skriftligen till:
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se
Senast 2024-05-30 ska synpunkterna ha lämnats in.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget, kan komma att förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.


Tidplan för fortsatt planarbete

 • Antagande: kvartal 3, 2024
 • Laga kraft: kvartal 4, 2024

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
En bild som visar att planen är på granskning

Planen är på granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Förslag på sidor