Stadskärnan 1:295, flerbostadshus

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:295 ny detaljplan
Uppdragsledare: Ej tilldelad
Yta: Cirka 0,9 hektar
Diarienummer: KS 2017/00331
Kommundel: Centrum

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation flerbostadshus.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2017-11-29
  • Förhandlingar pågår
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor