Stadskärnan 1:295 Godset, Upphävande av del av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:295 upphävande
Uppdragsledare: Pauline Rossödal/Jenny Nord
Yta: Cirka 0,9 hektar
Diarienummer: KS 2017/00331
Kommundel: Centrum

Planinformation

Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation. Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala staden.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2017
  • Samråd sommaren 2019
  • Beslut om granskning i samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-16
  • Granskning 4 juni - 25 juni 2020
  • Beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-15
  • Beslut om antagande är överklagat
  • Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2021-05-28
  • Mark- och miljödomstolens dom har överklagats

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Underrättelse om granskning

Underrättelse om granskning.pdf
Ikon dokument/fil

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande.pdf
Ikon dokument/fil

Mark- och miljödomstolens dom

Beslut Mark- och miljödomstolen.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00