Stadskärnan 1:295, Upphävande av del av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:295 upphävande
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 0,9 hektar
Diarienummer: KS 2017/00331
Kommundel: Centrum

Planinformation

Planområdet är beläget i centrala staden strax öster om Uddevalla centralstation. Syftet med upphävandet är att upphäva del av detaljplanen för Stadskärnan 1:295. Detta för att säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsättningar att utveckla centrala staden.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2017-11-29
  • Samråd skedde sommaren 2019
  • Inväntar beslut från Högsta förvaltningsdomstolen
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsremiss

Samrådsremiss.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00