Toggle navigation

Stadskärnan, flerbostadshus vid Macken

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:31 Macken
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Yta: Cirka 0,1 hektar
Diarienummer: KS 2017/00408
Kommundel: Centrum

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2017-10-25
  • Utredningar pågår

Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild på planområdet

Karta över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00