Toggle navigation

Stadskärnan, flerbostadshus vid Riversideängen

Planfakta

Plannamn: Stadskärnan 1:163
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 1,8 hektar
Diarienummer: KS 2017/00682
Kommundel: Centrum

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation flerbostadshus med mera.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2017-12-23
  • Förhandlingar pågår
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Kartbild över planområdet

Kartbild över planområdet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00