Toggle navigation

Stadskärnan, nya bostäder och utökning av verksamheter

Planfakta

Plannamn: Thorild 12
Uppdragsledare: Gustaf Palmborg
Diarienummer: 2020.2211
Kommundel: Centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 100 nya lägenheter, och centrumverksamheter ovanpå den befintliga byggnaden i 2–6 våningar, samt skapa en mer flexibel användning inom den befintliga fastigheten. Det existerande parkeringsdäcket byggs över och möjliggör en gemensam innergård och vistelseytor som aktiverar byggnadens takytor.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-03-25
  • Startmöte 2020-10-09
  • Utredningar har tagits fram
  • Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21 (§ 126)
  • Samråd 2022-05-04 till 2022-05-25

Detta händer nu

  • Planavdelningen sammanställer synpunkter som lämnats in i samrådet och redovisar kommunens ställningstaganden i ett delutlåtande. Delutlåtandet kommer att finnas bland planhandlingarna längst ner på sidan.
  • Planförslaget revideras eventuellt utifrån inlämnade synpunkter.
  • Fler utredningar kan behöva beställas utifrån inlämnade synpunkter.

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: vintern 2022
  • Antagande: våren 2023

Vill du veta mer om planprocessen?>>

Bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild på planområdet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00