Stadskärnan, utökning av verksamheter

Planfakta

Plannamn: Thorild 12
Uppdragsledare: Emmy Linder
Kommundel: Centrum

Planinformation

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för en utökning av verksamheter inom fastigheten.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-03-25
  • Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Antagande: sommar 2022
  • Laga kraft: sommar 2022
Bild som visar planprocessen, just nu tas ett planförslag fram

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild på planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00