Toggle navigation

Tvärflöjten, utökning av tennisanläggning

Planfakta

Projektnamn: Tvärflöjten 1
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN.2020.791
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planförslaget syftar till pröva möjligheten för ytterligare idrottsändamål inom fastigheten Tvärflöjten 1, till viss del berörs även fastigheten Boxhult 1:1. För planområdet gäller stadsplan från 1975 och består idag av en befintlig tennishall samt naturmark.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-01-29
  • Startmöte 2021-05-26
  • Utredningar har tagits fram
  • Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21 (§ 127)
  • Samråd 2022-05-11 till 2022-05-25


Tidplan för fortsatt planarbete

  • Granskning: hösten 2022
  • Antagande: våren 2023

Vill du veta mer om planprocessen?>>

En bild som visar att planen revideras efter samråd

Planen revideras efter samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över området

Bild över området

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00