Toggle navigation

Tvärflöjten, utökning av tennisanläggning

Planfakta

Projektnamn: Tvärflöjten 1
Uppdragsledare: Andréa Zidek
Diarienummer: PLAN.2020.971
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Planförslaget syftar till pröva möjligheten för ytterligare idrottsändamål inom fastigheten Tvärflöjten 1, till viss del berörs även fastigheten Boxhult 1:1. För planområdet gäller stadsplan från 1975 och består idag av en befintlig tennishall samt naturmark.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-01-29
  • Uppstart våren 2021
  • Planarbete pågår, nu tas handlingar fram

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: våren 2022
  • Granskning: hösten 2022
  • Antagande: våren 2023
Planen förbereds för samråd

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över området

Bild över området

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00