Toggle navigation

Unneröd, verksamheter och bostäder

Planfakta

Plannamn: Unneröd 2:4
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Detaljplanens primära syfte är att göra avsett område till kvartersmark och pröva lämpligheten för verksamhetslokaler och bostäder. Ett annat syfte är att ge möjlighet till en mer permanent utbyggnad av förskolan, varför en relativt flexibel byggrätt inom kvartersmarken önskas.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planen förbereds för samråd
Planen förbereds för samråd

Planen förbereds för samråd

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Flygfoto över området
Bild från området

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00