Västra Skogslyckan, förtätning

Planfakta

Projektnamn: Smögen 1 med flera, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: Cirka 2,5 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.1613
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i fem våningar. Syftet är även att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för parkering inom befintligt parkeringsgarage.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-01-30
  • Startmöte 2021-03-24
  • Planförslag upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-25
  • Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-06-16 § 212
  • Samråd 2022-06-24 till 2022-08-26
  • Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-21 § 223

Just nu pågår granskning

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Smögen 1 m.fl. är ute på granskning under tiden 28 september – 2 november 2023. Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i detaljplanearbetet.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska senast inkomma 2023-11-02.

Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

En bild som visar att planen är på granskning

Planen är på granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta

Orienteringskarta över området

En bild som visar planområdet

Planområde

Förslag på sidor