Västra Skogslyckan, förtätning

Planfakta

Projektnamn: Smögen 1 med flera, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 2,5 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.1613
Kommundel: Uddevalla

Planinformation

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att förtäta befintligt område, i huvudsak genom påbyggnad.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-01-30
  • Startmöte 2021-03-24
  • Planarbetet är i uppstartsfasen där information samlas in för att ta fram planförslag.
Planen har just fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta

Orienteringskarta över området

Preliminärt planområde

Preliminärt planområde

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00