Toggle navigation

Västra Skogslyckan, förtätning

Planfakta

Projektnamn: Smögen 1 med flera, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: Cirka 2,5 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.1613
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att förtäta befintligt område, i huvudsak genom påbyggnad.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-01-30
  • Startmöte 2021-03-24
  • Planförslag upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-25
  • Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden, beslut SBN 2022-06-16 §

Samråd

Samrådstid: 2022-06-24 till 2022-08-26

Ett förslag till detaljplan ställs nu ut för samråd, vilket innebär att det nu finns möjlighet att granska handlingarna och lämna in synpunkter. Information, önskemål och synpunkter som skickas in, övervägs i ett tidigt skede av detaljplanearbetet, så tyck till om detaljplaneförslaget!

Samrådstiden är dubbelt så långt som normalt för att täcka in hela semesterperioden så att samtliga som kan tänkas vilja yttra sig har möjlighet att göra det utanför sina semestertider.

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt PM för utredningar. Handlingar finns längre ner på denna sida och vid våra utställningslokaler:

  • Kontaktcenter i Rådhuset, Kungsgatan 29. Öppet: måndag- fredag, klockan 08:00 -16:00.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2 i Stadshuset, Varvsvägen 1. Öppet: måndag- fredag klockan 08:00 -16:00.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska senast lämnas in 2022-08-26.

Lämna in synpunkter på förslaget skriftligt till:
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-postadress: samhallsbyggnad@uddevalla.se.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

En bild som visar att planen är på samråd

Planen är på samråd (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta

Orienteringskarta över området

En bild som visar planområdet

Planområde

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00