Västra Skogslyckan, förtätning

Planfakta

Projektnamn: Smögen 1 med flera, förtätning Västra Skogslyckan
Uppdragsledare: Hampus Segerud
Yta: Cirka 2,5 hektar
Diarienummer: PLAN.2019.1613
Kommundel: Uddevalla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av bostadsbebyggelse i fem våningar. Syftet är även att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för parkering inom befintligt parkeringsgarage.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked 2019-01-30
  • Startmöte 2021-03-24
  • Planförslag upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-05-25
  • Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-06-16 § 212
  • Samråd 2022-06-24 till 2022-08-26
  • Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-21 § 223
  • Granskning 2023-09-28 till 2023-11-02
En bild som visar att planen revideras efter granskning

Planen revideras efter granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Orienteringskarta

Orienteringskarta över området

En bild som visar planområdet

Planområde

Förslag på sidor