Översiktsplan kommunen

Översiktsplanen för Uddevalla kommun har tagits fram med hänsyn till kommunens positiva förutsättningar, olika intressenter och utifrån en ambition att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Planen belyser bland annat hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Översiktsplanen för kommunen antogs 2010 och är en revidering av kommunens översiktsplan från 2002.

Översiktsplaner finns även för tätorterna Ljungskile och Uddevalla.

Översiktsplan kommunen

Förord, innehåll och inledning Pdf, 25.2 MB.
Mål Pdf, 433.1 kB.
Mellankommunal frågor Pdf, 3 MB.
Allmänna intressen Pdf, 5.7 MB.
Rekommendationer och konsekvenser Pdf, 7.1 MB.
Miljö- och riskfaktorer Pdf, 7.2 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 586.2 kB.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00