Översiktsplan kommunen

Översiktsplanen för Uddevalla kommun har tagits fram med hänsyn till kommunens positiva förutsättningar, olika intressenter och utifrån en ambition att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Planen belyser bland annat hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar.

Översiktsplanen för kommunen antogs 2010 och är en revidering av kommunens översiktsplan från 2002.

Översiktsplaner finns även för tätorterna Ljungskile och Uddevalla.

Översiktsplan kommunen

Förord, innehåll och inledning
Mål
Mellankommunal frågor
Allmänna intressen
Rekommendationer och konsekvenser
Miljö- och riskfaktorer
Miljökonsekvensbeskrivning

Kontakt

Amanda Windeman, +46 522‑69 61 41

Översiktsplanerare

amanda.windeman@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00