Översiktsplan Lyckorna

Fördjupad översiktsplan för Lyckorna

Områdesbestämmelser för hantering av bebyggelse inom del av Lyckornaområdet.

I den fördjupade översiktsplanen finns beskrivning och program som underlag för områdesbestämmelser.

Intresset för att bygga om och bygga nytt inom Lyckornaområdet är stort. I området finns kulturhistorisk och värdefull bebyggelsemiljö, förändring ska ske under stor hänsyn till dessa bevarandeintressen.

För att hindra olämpliga förändringar och för att i ett tidigt skede klargöra var och hur en exploatering kan ske har kommunen upprättat områdesbestämmelser inom del av Lyckorna.

Lyckorna

Lyckorna

Kontakt

Amanda Windeman, +46 522‑69 61 41

Översiktsplanerare

amanda.windeman@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Områdesbestämmelser för Lyckorna

ÖP Lyckorna.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00