Tillsammans utvecklar vi Uddevalla

Röster från Uddevalla

På Instagram kan du följa vad uddevallaborna har åstadkommit och vad de tycker om både landsbygd och stad.

Varje illustrerad plats har något att berätta och du hittar också filmer där uddevallabor mellan 13-64 år berättar om sitt liv, engagemang och framtidsdrömmar.

Besök Röster från Uddevalla »

Filmer:

Anastasia Johansson »
Calle Thorell »
David Thylén »
Emma Richardsdotter Tollig »
Fatima Hassan »
Hanna Söderlund »
Jan Karlsson »
John Samuelsson »
Thomas Hagelberg »

 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor