Tillsammans utvecklar vi Uddevalla

Ny översiktsplan

Uddevalla kommun ska ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Därför har vi bestämt oss för att översiktsplanera tillsammans med uddevallaborna.

Röster från Uddevalla

På Instagram kan du följa vad uddevallaborna har åstadkommit och vad de tycker om både landsbygd och stad.

Varje illustrerad plats har något att berätta och du hittar också filmer där uddevallabor mellan 13-64 år berättar om sitt liv, engagemang och framtidsdrömmar.

Besök Röster från Uddevalla »

Filmer:

Anastasia Johansson »
Calle Thorell »
David Thylén »
Emma Richardsdotter Tollig »
Fatima Hassan »
Hanna Söderlund »
Jan Karlsson »
John Samuelsson »
Thomas Hagelberg »

Så här tycker våra invånare

För att ta tillvara allas behov så har kommunen genomfört flera dialogmöten under våren 2018. Resultaten från dialogerna sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid respektive möte:

Lanegården, dialogmöte 13 mars »
Bokenäset, dialogmöte 20 mars »
Backamo, dialogmöte 22 mars »
Skredsvik, dialogmöte 5 april »
Åh, dialogmöte 11 april »
Dalaberg, dialogmöte 18 april »

Så här jobbar vi vidare med ny översiktsplan

Utifrån dialogerna har arbetet med att planera för en hållbar utveckling av kommunen påbörjats. Resultatet från dialogerna har legat till grund för fem riktningar för översiktsplanen som visar vägen mot kommunens vision. Riktningarna är:

  1. Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region
  2. I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans
  3. I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden
  4. Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts och samspelar
  5. Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential

Riktningarna kan du läsa mer om i strategisk plan.

Samråd och fysisk utställning av förslag till ny översiktsplan planeras ske år 2020

Ny översiktsplan för Uddevalla kommun beräknas vara klar under 2021

Kontakt

Lynn Joel, +46 522‑69 56 20

Vik. Översiktsplanerare

lynn.joel@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Amanda Windeman, +46 522‑69 61 41

Översiktsplanerare

amanda.windeman@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00