Tillsammans utvecklar vi Uddevalla

Ny översiktsplan

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög livskvalité. Vi behöver tillgodose både nuvarande och kommande generationers behov och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Därför har vi bestämt oss för att översiktsplanera tillsammans med uddevallaborna.

Under vår- sommar 2021 planeras förslag till ny överskiktsplan komma ut för samråd.

Ny översiktsplan för Uddevalla kommun beräknas vara klar under början av år 2022.

Röster från Uddevalla

På Instagram kan du följa vad uddevallaborna har åstadkommit och vad de tycker om både landsbygd och stad.

Varje illustrerad plats har något att berätta och du hittar också filmer där uddevallabor mellan 13-64 år berättar om sitt liv, engagemang och framtidsdrömmar.

Besök Röster från Uddevalla »

Filmer:

Anastasia Johansson »
Calle Thorell »
David Thylén »
Emma Richardsdotter Tollig »
Fatima Hassan »
Hanna Söderlund »
Jan Karlsson »
John Samuelsson »
Thomas Hagelberg »

Så här tyckte våra invånare

För att ta tillvara allas behov så har kommunen genomfört flera dialogmöten under våren 2018. Resultaten från dialogerna sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid respektive möte:

Lanegården, dialogmöte 13 mars » Pdf, 3.8 MB.
Bokenäset, dialogmöte 20 mars » Pdf, 4.8 MB.
Backamo, dialogmöte 22 mars » Pdf, 4.3 MB.
Skredsvik, dialogmöte 5 april » Pdf, 4.6 MB.
Åh, dialogmöte 11 april » Pdf, 3.9 MB.
Dalaberg, dialogmöte 18 april » Pdf, 2.6 MB.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor