Dialog trafiksituation Ljungskileskolan

Här kan du tycka till om 7 olika lösningar för trafiksituationen för nya Ljungskileskolan. Du kan även lämna en egen lösning under det 8:e alternativet. Det finns ingen möjlighet att svara på frågor, utan formulären används för att ge konstruktiva synpunkter om för- och nackdelar med de olika alternativen. Möjlighet att tycka till finns mellan den 16 maj och den 22 maj. Därefter stängs sidan ner.

Nuläge

Översiktsbild
 • Skafterödsvägen med bussangöring
 • Krokusvägen med vändzon
 • Hälle Lider med slinga till skolan med vändzon vid kulturens hus
 • Brf parkering - privat
 • Lämna zon utmed Poppelvägen
 • Kvartersmark för personalparkering vid gamla vårdcentralen
 • Planerad gång- och cykelväg utmed Hälle Lider, söderut till korsning, norrut till korsning
 • Förslag 1

  Bild på alt 1
  • Behåll bommarna
  • Anlägg en tydlig passage
  • Anlägg vändzon för personbil inkl några besöksparkeringar i mitten
  • Anlägg gång- och cykelbana längs Hälle Lider
  • Förbud mot tung trafik
  • Både Björneborg och kulturens hus måste rivas

  Lämna kommentarer
 • Förslag 2

  Bild alt 2
  • Anlägg en bred passage med pollare på vardera sida. Öppet för räddn.tjänst och öppet övrig tid
  • Behåll planerad besöksparkering, 51 st
  • Anlägg två st mindre vändzoner på vardera sida
  • Anlägg gång- och cykelbana längs Hälle Lider
  • Förbud mot tung trafik
  • Både Kulturens hus och Björneborg behöver rivas
  .
  Lämna kommentarer
 • Förslag 3

  Bild alt 3
  Öppna allmän väg
  • Anlägg tunnel för eleverna (tar mycket plats på båda sidorna)
  • Behåll planerad Besökspark, 51 pl
  • Förbud mot tung trafik
  • Björneborg kvarstår
  • Kulturens hus rivs

  Lämna kommentarer
 • Förslag 4 

  Alt 4
  Öppna allmän väg
  • Anlägg bro för eleverna (tar mycket plats på båda sidorna)
  • Behåll planerad besökspark, 51 pl
  • Förbud mot tung trafik
  • Björneborg kvarstår
  • Kulturens hus rivs

  Lämna kommentarer
 • Förslag 5

  Alt 5
  Stäng vägen - gör om väg till skolgårdTvå nya vägsträckningar ** Besöksparkeringarna saknas!** Hämta/lämna zon saknas!Väg Hälle Lider - SkafterödsvägenVäg: Hälle Lider – Krokusvägen
  • natura 2000
  • bäckkulvert klarar ej trafik
  • dålig utomhusmiljö för åk 7-9. Koldioxid och buller
  • markstabiliteten ostabil
  • naturområde, bevarandevärda träd
  • Förbud för tung trafik
  • Björneborg bevaras
  • Kulturens hus rivs

  Lämna kommentarer
 • Förslag 6

  Alt 6
  Öppna allmän väg Se förprojektering, andra bilden.
  • Gångfartsgata på barns villkor
  • Hastighet 7 km/h
  • Stannafickor i båda riktningar ger bättre flöde
  • Planerade besöksparkeringar inkl stannafickor med 64 pl.
  • Gång- och cykelbana anläggs på Hälle Lider
  • Förbud för tung trafik vid skola
  • Björneborg kvarstår
  • Kulturens hus rivs

  Lämna kommentarer
 • Förslag 7

  Alt 7
  Nyinkommet förslag Många tidiga frågor som inte hunnit behandlasGräv ner vägen längs hela Skoltomten – på elevernas villkor
  • Två-filig väg med upp- och nedfart som inte stör infarter till grannar?
  • Hur djupt kan man gräva, skredsäkring/ geoteknik?
  • Var finns hämta/lämna zonen?
  • Var anläggs besöksparkering?
  • Kan Kulturens hus och Björneborg kvarstå?


  Lämna kommentarer
 • Förslag 8

  Här kan du ge ett helt eget förslag för att lösa trafiksituationen vid Ljungskileskolan.

  Lämna kommentarer