Förslag 1

Bild på alt 1
  • Behåll bommarna
  • Anlägg en tydlig passage
  • Anlägg vändzon för personbil inkl några besöksparkeringar i mitten
  • Anlägg gång- och cykelbana längs Hälle Lider
  • Förbud mot tung trafik
  • Både Björneborg och kulturens hus måste rivas
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.