Förslag 5

Alt 5

Stäng vägen

- gör om väg till skolgård

Två nya vägsträckningar

** Besöksparkeringarna saknas!

** Hämta/lämna zon saknas!

Väg Hälle Lider - Skafterödsvägen

Väg: Hälle Lider – Krokusvägen

  • natura 2000
  • bäckkulvert klarar ej trafik
  • dålig utomhusmiljö för åk 7-9. Koldioxid och buller
  • markstabiliteten ostabil
  • naturområde, bevarandevärda träd
  • Förbud för tung trafik
  • Björneborg bevaras
  • Kulturens hus rivs
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.