Förslag 6

Alt 6
Alt 6

Öppna allmän väg

Se förprojektering, andra bilden.

  • Gångfartsgata på barns villkor
  • Hastighet 7 km/h
  • Stannafickor i båda riktningar ger bättre flöde
  • Planerade besöksparkeringar inkl stannafickor med 64 pl.
  • Gång- och cykelbana anläggs på Hälle Lider
  • Förbud för tung trafik vid skola
  • Björneborg kvarstår
  • Kulturens hus rivs
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.