Förslag 7

Alt 7

Nyinkommet förslag

Många tidiga frågor som inte hunnit behandlas

Gräv ner vägen längs hela Skoltomten – på elevernas villkor

  • Två-filig väg med upp- och nedfart som inte stör infarter till grannar?
  • Hur djupt kan man gräva, skredsäkring/ geoteknik?
  • Var finns hämta/lämna zonen?
  • Var anläggs besöksparkering?
  • Kan Kulturens hus och Björneborg kvarstå?


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.