Hållbart friluftsliv

Uddevalla kommun har en kommunal friluftsplan under namnet "Hållbart friluftsliv". I Uddevalla finns goda förutsättningar för ett friluftsliv med hög kvalitet för alla medborgare i kommunen.

Vårt kulturella arv med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och vår historia som regementsstad i kombination med allemansrätten har hjälpt till att skapa dessa goda förutsättningar. Friluftsplanen ska förvalta och bygga vidare på de goda förutsättningarna och ge en gemensam målbild för friluftslivet i kommunen.

Läs vår friluftsplan>> Pdf, 376.2 kB.

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag!

Logga Lokala naturvårdsprojekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av den kommunala friluftsplanen "Hållbart friluftsliv".

Förslag på sidor