Hållbart friluftsliv

Uddevalla kommun tar just nu fram en kommunal friluftsplan under namnet "Hållbart friluftsliv".

I Uddevalla finns goda förutsättningar för ett friluftsliv med hög kvalitet för alla medborgare i kommunen. Vårt kulturella arv med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och vår historia som regementsstad i kombination med allemansrätten har hjälpt till att skapa dessa goda förutsättningar. Friluftsplanen som tas fram är tänkt att förvalta och bygga vidare på de goda förutsättningarna och ge en gemensam målbild för friluftslivet i kommunen.

Friluftsplanen tas fram av kultur och fritid i samarbete med de andra förvaltningarna och är just nu på remiss till sista april. Har du synpunkter på förslaget till friluftsplan, eller något annat du vill meddela oss efter att du läst förslaget, kan du fylla i synpunktformuläret nedan.

Läs vårt förslag till friluftsplan>>

Lämna synpunkter på förslaget till friluftsplan>>

Vad symboliserar friluftsliv för dig?>>

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00