Hållbart friluftsliv

Uddevalla kommun tar just antagit en kommunal friluftsplan under namnet "Hållbart friluftsliv".

I Uddevalla finns goda förutsättningar för ett friluftsliv med hög kvalitet för alla medborgare i kommunen. Vårt kulturella arv med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och vår historia som regementsstad i kombination med allemansrätten har hjälpt till att skapa dessa goda förutsättningar.

Friluftsplanen ska förvalta och bygga vidare på de goda förutsättningarna och ge en gemensam målbild för friluftslivet i kommunen.

Läs vår friluftsplan>> Pdf, 376.2 kB.

Var med och påverka!

Just nu pågår arbete för att ta fram handlingsplaner till den nyligen antagna friluftsplanen. Vårt mål är att göra friluftslivet till en naturlig del av uddevallabornas vardag. Vi vill gärna veta vad du skulle vilja förbättra inom friluftslivet för att vi ska kunna nå det målet

Var med och påverka vårt arbete med friluftsliv>>

Dela din glädje!

Vi vill gärna veta vad friluftsliv är för dig. Skicka dein bästa bild eller berätta i text om ditt friluftsliv så kan du bli en del av friluftsplanen.

Vad symboliserar friluftsliv för dig?>>

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag!

Logga Lokala naturvårdsprojekt

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av den kommunala friluftsplanen "Hållbart friluftsliv".

Förslag på sidor