Vad är friluftsliv för dig?

Vi vill veta vad friluftsliv är för dig. Skicka in en bild som du tycker symboliserar friluftsliv eller en text om friluftsliv. Din bild eller din beskrivning kan bli en del av friluftsplanen för Uddevalla!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter>>

Formulär för att lämna in ditt bidragOm vi vill använda din bild eller din beskrivning tar vi kontakt med dig


Bilden du skickar in kan vi använda i friluftsplanen och i andra sammanhang relaterade till friluftsliv. Om människor syns tydligt i bilden kan bilden inte användas utan skriftligt samtycke.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande

Du som skickar in text och/eller bild till kommunen godkänner att bilden eller texten kan komma att användas i publikt syfte i friluftssammanhang. Du godkänner att kommunen obegränsat kan använda materialet i verksamheten under förutsättning att användandet av materialet inte kränker eller på annat sätt misskrediterar vare sig dig eller den som eventuellt finns med på bilden. Du överlåter alla foto och texträttigheter till kommunen och frånsäger sig alla eventuella upphovsrättsliga och finansiella krav för insänt material.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00