Samhällsutveckling och hållbarhet

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla både nu och för framtiden.

Uddevalla centrum. Foto Peter Ljunggren.

Uddevalla centrum. Foto Peter Ljunggren.

Den långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som utgår från människors behov. Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men förutsätter byggnation av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem.

För att skapa en attraktiv levnadsmiljö måste vi också ta hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för rekreation, kulturliv och trygghet.

"Vi vill stärka staden. Därför vill vi låta Uddevalla växa inifrån och ut. Staden ska bli tätare genom fler byggnader och utveckling av de som redan finns".

Strategisk samhällsplanering

För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle så tar kommunen fram långsiktiga planer och strategier för samhällsbyggnad. 

  • Översiktsplanen talar om var kommunen ska bygga bostäder och verksamheter.
  • Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur och vilka prioriteringar vi gör för att nå önskad utveckling.
  • Genomförandeplanen talar om när och i vilken ordning som projekt ska genomföras.

Med en gemensam strategi samlar vi utvecklingskrafter i samma riktning och fokuserar på det som är viktigt. Som till exempel att dra nytta av befintliga strukturer och bygga där det redan finns vägar, vatten och avlopp, värme och kollektivtrafik.

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar frågor om kommunens önskade utveckling av bostäder. Det handlar om att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, ett boende för alla, samt tillvarata kulturhistoria.

Avdelningen för hållbar tillväxt

Från och med den 1 januari 2020 har Avdelningen för strategisk samhällsplanering bytt namn och bildar nu tillsammans med före detta Tillväxtavdelningen, Avdelningen för hållbar tillväxt. Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhällsplanering, näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Mer information om avdelningens övriga arbete hittar du under rubriken Näringsliv och Arbete.

Denna sida är därför under rekonstruktion och informationen uppdateras löpande.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Samhällsbyggnadsstrategin talar om hur vi ska nå önskad utveckling

Samhällsbyggnadsstrategi Uddevalla kommun.pdf
Ikon dokument/fil

Statistik och underlag

Bostadsförsörjningsprogram.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00