Bredbandsutbyggnad

90 procent av hushåll och företag i Uddevalla kommun ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/sekund år 2020, enligt målet i kommunens bredbandsstrategi. Uddevalla kommun stödjer och samordnar utbyggnaden i hela kommunen.

Bredband på landsbygden

Uddevallas landsbygd är inte tillräckligt tätbefolkad för att marknaden ska bygga ut för hög kapacitet. Utbyggnaden sker i stället genom ett stort ideellt engagemang inom tio ekonomiska föreningar som i dagligt tal kallas fiberföreningar.

Fiberföreningarna i Uddevalla arbetar ideellt för att alla hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till bredband med hastighet på minst 100 Mbit/s.

Fiber i tätort

Det kommunala bolaget Uddevalla Energi bygger ut stadsnätet i ett antal områden i Uddevalla. Genom stadsnätet kan man ansluta sin fastighet och välja helt fritt mellan olika leverantörer och deras nättjänster.

Telia/Skanova och IP-Only bygger på likartat sätt ut sina nät i Uddevalla.

Kontakt

Clas Mellby, +46 522‑69 61 89

Näringslivsutvecklare

clas.mellby@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Fiberföreningar i Uddevalla

fiber folder.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00