Klimat, miljö och hållbarhet

Kossor vid Bassholmen.

Hållbar utveckling innebär att tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Utifrån kommunens vision och miljöambition har en miljöpolicy tagits fram. Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbetet och miljöledningssystem EMAS.

I miljöpolicyn har kommunen antagit utmaningen att forma en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer.

Fullmäktige har beslutat om sex övergripande miljömål som en inrikting för vad kommunen ska prioritera.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00