Landsbygd

En stor del av Sverige består av glesbygd. För att människor ska kunna leva och bo på gles- och landsbygden krävs bra kommunikationer, till exempel vad gäller trafik och bredband.

På landsbygden i Uddevalla kommun finns elva fiberföreningar som ideellt arbetar för utbyggnad av snabbt och stabilt bredband utanför tätorten.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Mer information

Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad

Föreningar i Uddevalla kommun

Föreningsregister

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00