Byalag och föreningar

Uddevalla kommun har ett rikt föreningsliv. Ett vanligt sätt att organisera sig på landsbygden är att samlas kring en bya- eller samfällighetsförening. Föreningarna arbetar ideellt med frågor som rör de boende i närområdet.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00