Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Vi snyggar till övre Kungsgatan

  Renoveringen av Kungsgatan, från Östergatan ned till Kungstorget, i Uddevalla centrum tar sommaruppehåll mellan 10 juli och 1 augusti. Arbetet fortsätter sedan efter semestern.
 • Övre Kungsgatan

  Läget vid övre delen av Kungsgatan

  Vi renoverar Kungsgatan, från Östergatan ned till Kungstorget, i Uddevalla centrum. Nu är ledningsarbetena klar från Östergatan till korsningen vid Zachaus gränd och stensättning pågår. Längs ena fasaden har också rivningsarbetet av markbeläggningen påbörjats ned till Kungstorget.
 • Vi lyfter övre delen av Kungsgatan

  Renoveringen pågår för fullt på den övre delen av Kungsgatan. Första etappen går från Östergatan till korsningen vid Sillgatan. I filmen berättar Stefan Björling om läget just nu.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00