Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

  • Arbete som påverkar transporter på Norra Drottninggatan

    Upprustningen av Norra Drottninggatan i Uddevalla centrum pågår för fullt. Måndag 12 oktober stängs genomfart i korsningen vid Kilbäcksgatan för fordonstrafik. Arbetet kommer att påverka varutransporter fram till slutet av november.
  • Vi lyfter Norra Drottninggatan

    Första delen av Norra Drottninggatan är klar. I filmen kan du se hur gatan snyggas till och när Uddevalla centrums nya konstverk kommer på plats. Skulptören Peter Linde berättar om den bohuslänska kvinnan, som hon kallas preliminärt.
  • Varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan

    I höst kommer varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan påverkas av renoveringen av centrum. Mellan Kilbäcksgatan och Norra Hamngatan samt mellan Kålgårdsbergsgatan och Norra Drottninggatan kommer det att vara stängt för in- och utfart.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00