Aktuellt Uddevalla centrum

Uddevalla kommun sätter fokus på centrum genom ett antal inplanerade centrumprojekt inom ramen för våra ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Det övergripande målet med upprustningen är skapa ett mer levande affärsstråk med mötesplatser i centrum, kopplade till stadens vatten - Bäveån och hamnen.

Nyheter

 • Varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan

  I höst kommer varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan påverkas av renoveringen av centrum. Mellan Kilbäcksgatan och Norra Hamngatan samt mellan Kålgårdsbergsgatan och Norra Drottninggatan kommer det att vara stängt för in- och utfart.
 • Sophie Carling mitt i grönskan intill Hasselbackshuset med Rådhuset i bakgrunden

  Fritt wifi i Uddevalla och Ljungskile centrum

  Nu kan du surfa fritt i stora delar av Uddevalla centrum samt i Ljungskile centrum. Nyligen avslutades EU-projektet WiFi4EU, där kommunen beviljats stöd för en utbyggnad av gratis wifi för invånare och besökare på offentliga platser.
 • Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

  Bygget på Norra Drottninggatan tar semester

  Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00