Uddevalla centrums nyhetsarkiv


 • Vi lyfter övre delen av Kungsgatan


  Renoveringen pågår för fullt på den övre delen av Kungsgatan. Första etappen går från Östergatan till korsningen vid Sillgatan. I filmen berättar Stefan Björling om läget just nu.

 • Kungsgatan

  Övre delen av Kungsgatan stängs för fordonstrafik under renovering


  Vi renoverar övre Kungsgatan, från Kungstorget upp till Östergatan, i Uddevalla centrum. Måndag 25 januari startar arbetet på delen mellan Östergatan och Sillgatan vilket innebär att gatan stänger för fordonstrafik.

 • Idéskiss av Riversidebryggan

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – klimatanpassning


  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

 • Visionsbild för kajområdet vid Riverside

  Ett planprogram ska tas fram för Västra centrum


  Kommunstyrelsen beslutade 16 december att ett planprogram ska tas fram för Västra centrum. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

 • Flygbild Maria Lundbäcks plats

  Vi tycker att lyftet i Uddevalla centrum har blivit fantastiskt!


  Ingemar Samuelsson, Peter Larsson och Conny Ringblom tycker alla tre att satsningen som pågått mellan 2018-2020 har gett Uddevalla centrum ett rejält lyft. I filmen ser du resultatet av upprustningen av våra gågator och de helt nya mötesplatserna som växt fram.

 • Vi fortsätter att lyfta centrum – snart renoveras övre Kungsgatan och ny julbelysning är på gång


  Nu är det dags att snygga till övre delen av Kungsgatan och just nu sätter vi upp julbelysningen i Uddevalla. I år blir det flera nyheter på Kungstorget, Maria Lundbäcks plats och Anton Niklas Sundbergs plats.

 • Vi lyfter Norra Drottninggatan


  Första delen av Norra Drottninggatan är klar. I filmen kan du se hur gatan snyggas till och när Uddevalla centrums nya konstverk kommer på plats. Skulptören Peter Linde berättar om den bohuslänska kvinnan, som hon kallas preliminärt.

 • Varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan


  I höst kommer varuleveranser till Norra Drottninggatan och delar av Kungsgatan påverkas av renoveringen av centrum. Mellan Kilbäcksgatan och Norra Hamngatan samt mellan Kålgårdsbergsgatan och Norra Drottninggatan kommer det att vara stängt för in- och utfart.

 • Sophie Carling mitt i grönskan intill Hasselbackshuset med Rådhuset i bakgrunden

  Fritt wifi i Uddevalla och Ljungskile centrum


  Nu kan du surfa fritt i stora delar av Uddevalla centrum samt i Ljungskile centrum. Nyligen avslutades EU-projektet WiFi4EU, där kommunen beviljats stöd för en utbyggnad av gratis wifi för invånare och besökare på offentliga platser.

 • Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

  Bygget på Norra Drottninggatan tar semester


  Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.

 • Idéskiss pir Inre hamnen

  Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd


  Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de återkommande översvämningarna är klar. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Slutgiltigt beslut förväntas tas av kommunfullmäktige 9 september.

 • Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar


  Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

 • 13 maj öppnar Lagerbergsgatan för trafik


  Eftermiddagen 13 maj öppnar både Lagerbergsgatan och korsningen vid Norra Drottninggatan upp för trafik igen.

 • Vi vill hjälpa vårt näringsliv i situationen som råder


  Företagen har det tufft! Uddevalla kommun gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den svåra situation som just nu råder med anledning av coronaviruset. Ett antal omgående åtgärder görs därför för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi.

 • Hur går det på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan?


  Just nu pågår den andra delen av kommunfullmäktiges stora satsning att lyfta centrum i Uddevalla. I filmen får du en uppdatering av ombyggnationen på Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan.

 • Fontäner renoveras under våren


  Nu har arbetet startat med att ta bort den trasiga fontänen i Folkets park, där en ny och liknande fontän ska byggas upp från grunden. Även i Sörkälleparken ska fontänen renoveras under våren. Arbetena beräknas vara klara i början av juni.

 • Tidplan för ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla


  Just nu pågår upphandling av en totalentreprenad för bygget av ny simhall i Uddevalla. Parallellt startar kommunen också upp en översyn av hela Rimnersområdets framtida utveckling för ett samlat sport- och idrottscentrum.

 • Träd flyttas och får fortsatt liv


  I förra veckan grävdes två rönnar upp som har stått i refugen på Lagerbergsgatan. Träden har fått fortsatt liv och har återplanterats på Strömstadsvägen.

 • Dags att snygga till Norra Drottninggatan


  I dagarna startar ombyggnationen av Norra Drottninggatan i centrala Uddevalla. Arbetet beräknas pågå från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan fram till december 2020.

 • Dykare vid Ångbåtskajen.

  Ångbåtskajen öppnar under våren


  Arbetet med att skredsäkra Ångbåtskajen, längs Bäveåns norra sida, går framåt. Dykare har nu påbörjat rivningen av den spont som skyddat vattnet under tiden grävarbetet pågått. Nästa steg blir att bygga en strandpromenad och snygga till den nya parken.

 • Stor renovering av västra delen av Lagerbergsgatan


  Måndag 27 januari stängs Lagerbergsgatan av längs kvarteret Sundberg. Arbetet beräknas pågå fram till sommarsemestern och kommer att innebära stor trafikstörning i Uddevalla centrum.

 • Välkommen till Anton Niklas Sundbergs plats i centrum


  Nu börjar Anton Niklas Sundbergs plats ta form utanför det nybyggda huset i korsningen Norra Drottninggatan och Lagerbergsgatan i Uddevalla centrum. Tisdag 17 december klockan 14.00 bjuder Uddevalla kommun på byggfika tillsammans med HSB och Uddevallahem.

 • Idéskiss av gestaltning.

  Nu startar skredsäkringen av Ångbåtskajen


  Ångbåtskajen, längs Museiparken på Bäveåns norra sida, har länge varit avstängd på grund av rasrisk. Nu startar arbetet med att skredsäkra platsen, bygga strandpromenad, mötesplats och en småbåtsbrygga.

 • Uddevallahem

  Saneringsarbeten inför bygge av Anton Niklas Sundbergs plats


  Under några veckor har det pågått ett saneringsarbete av förorenad mark där den nya Anton Niklas Sundbergs plats ska byggas. Den lilla parkanläggningen beräknas vara klar under 2019.

 • Sten-Anders Olsson och Edvard Hansson från samhällbyggnadsförvaltningen.

  Första etappen av översvämningsskydd vid Bäveån är klar


  Badhuskajen längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till området där Skärgårdsbåtarna lägger till, är nu öppen för allmänheten igen. Kajen är skredsäkrad och den första etappen av översvämningsskyddet är byggd.

 • Två väktare med gula västar står med ryggen mot kameran på Kungsgatan

  Nytt medborgarlöfte mellan Uddevalla kommun och polisen


  Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Uddevalla kommun och Polisen västra Fyrbodal. Avtalet gäller från 1 juni och innebär bland annat en fortsatt bevakning i centrum för att skapa en tryggare miljö.

 • Stefan Björling, centrumsamordnare

  Årets centrumprojekt i Uddevalla


  Arbetet med att lyfta centrum fortsätter. Under 2019 är det dags att göra fint framför det nya huset som byggts vid Sundberg och efter sommaren renoveras Norra Drottninggatan.

 • Ångbåtskajen

  Ångbåtskajen på norra sidan av Bäveån


  Nu är det beslutat att kommunen ska starta skredsäkringen av Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken. Prioriteringen innebär att allmänheten kan använda platsen under tiden projektgruppen jobbar vidare med den permanenta kajlösningen med ett översvämningsskydd.

 • Eva Fornåå sitter på ett trappsteg bredvid en av uttrarna i brons

  Utterfamiljen nytt konstverk på Kungsgatan


  Nu har en familj med nyfikna uttrar tagit plats vid entrén till Gallionen. På tisdagen anlände det nya konstverket Utterfamiljen av Eva Fornåå till Uddevalla centrum.

 • Stefan Björling

  Invigning av Hasselbacken och Kungstorget


  Nu pågår de sista planteringarna i den nya parken vid Hasselbacken och gatumiljöerna är i princip färdiga kring Kungstorget. I samband med Valborgsfirandet 30 april inviger vi platsen och firar med bullar och kaffe klockan 17.30. Välkommen!

 • Thorleif Lauge och Thomas Wall.

  Vårblommorna sätter färg på staden


  Nu är planteringen av alla vårblommor igång. Snart kommer tusentals penséer, påskliljor, murgröna, timjan och vårlökar att förgylla urnor och parker i Uddevalla och Ljungskile.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00