Ångbåtskajen

Ångbåtskajen längs Bäveån vid Museiparken ska skredsäkras. Genomförandet är en akut insats för att allmänheten ska kunna få tillträde till platsen under tiden kommunen arbetar fram en permanent kajlösningen som också inkluderar ett översvämningsskydd.

Den akuta skredsäkringen innebär att en avsläntning görs cirka 13 meter in i Museiparken. Lösningen möjliggör för framtida byggnation av ett översvämningsskydd samtidigt som allmänheten, under tiden utredningar pågår, kan använda området som mötesplats.

Byggstart: Hösten 2019

Klar: Omkring september 2020

Ångbåtskajen i Uddevallas inre hamn har varit avstängd sedan sommaren 2016 på grund av skredrisk.

Idéskiss Ångbåtskajen

Idéskiss om gestaltning av skredsäkring av Ångbåtskajen.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Christine Gunnarsson, +46 522‑69 64 91

Projektledare

christine.gunnarsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00