Årummet

Årummet är området runt Bäveån, mellan Västerbron och Dyrehaven/Hasselbacken.

Samhällsbyggnadsnämnen arbetar för närvarande med en förstudie för området mellan Västerbron och Träbron. Förstudien omfattar främst frågor som kajmurarnas stabilitet, placering av eventuellt översvämningsskydd, förorenad mark, arkeologi, lindalléns status och andra mer övergripande frågeställningar.

Sedan tidigare finns en politiskt beslutad idéstudie som också innefattar ett första förslag till gestaltning av Årummet.

Status: En förstudie utifrån idéstudien pågår.

Tidplan: Förstudien beräknas vara klar 2024.

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor