Årummet

Arbetet med Årummet tillhör samhällsbyggnadsnämndens prioriterade förändringar av centrumkärnan och är det enskilt största projektet efter renoveringen av Kungsgatan och Kungstorget.

En idéstudie som också innefattar ett första förslag till gestaltning av Årummet har tagits fram. För närvarande pågår en förstudie för Årummet som ska vara klar hösten 2020. Förstudien omfattar främst frågor som kajmurarnas stabilitet, placering av eventuellt översvämningsskydd, förorenad mark, arkeologi, lindalléns status och andra mer övergripande frågeställningar. Efter förstudien vidtar detaljprojektering.

Status: Förprojektering pågår

Investeringsvolym: Uppskattningsvis cirka 30 miljoner

Byggstart: tidigast 2022

Kritiska punkter: Översvämningsskyddet. Allén längs ån, Trafiksituationen och parkeringar Dagvatten.. Kopplingen till övriga pågående projekt, i synnerhet översvämningsskyddet väster om Västerbron.

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor