­Kungsgatan

Vid årsskiftet 2018/19 stod den första delen av Kungsgatan färdig. Nästa del som omfattar sträckan från Kungstorget (Torggatan) upp till Östergatan projekteras under 2020. Planerad byggstart våren 2021. Gatan kommer inte att skilja sig nämnvärt från den redan genomförda delen, men frågor som kvarstår är bland annat om träden ska bevaras och gestaltning av korsningen vid Sillgatan.

Det innebär att:

  • Gatan ska få en enhetlig mark i form av bohuslänsk granit. Det blir cirka fyra meter granithällar längs båda fasaderna och en mittdel på drygt fyra meter med smågatsten som köryta.
  • Korsningarna utformas till tydliga platsbildningar där markbeläggningen får ett annat utseende. Varje korsning (Sillgatan och Zachaus gränd) får sin individuella prägel.
  • Gatan får betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synskadade och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatan kommer att få en helt ny belysning. Nuvarande lyktstolpar demonteras och den nya belysningen kommer att inhägnas mellan fasaderna.
  • Gatan får en helt ny möblering. Nya bänkar, papperskorgar och annan gatumiljöinredning ersätter nuvarande.
  • Gatan kommer att berikas med nya konstnärliga inslag.

Status: Projektering påbörjas under 2020

Investeringsvolym: Kostnaden för genomförandet ingår i den totala kostnaden för Kungsgatan och Norra Drottninggatan och omfattar totalt ca 50 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Byggnationen kan påverkas av arkeologiska fynd (arkeologer följer hela arbetet). Under hela perioden ska samtliga verksamheter, affärer och byggnader kunna fungera, trots ombyggnaden. Inga varutransporter kommer att kunna använda gatan under byggperioden, varor tas in från tvärgatorna och dras eller bärs till berörd butik.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00