Kungsgatan, övre delen

Sista renoveringsetappen av Kungsgatan. Projektet omfattar övre delen av Kungsgatan mellan Kungstorget upp till Östergatan. I projektet ingår också Sillgatan och förbättringar av gränden som leder in till Studio 32s bakgård.

Den övre delen av Kungsgatan kommer att gestaltas på ett motsvarande sätt som nedre Kungsgatan sett till materialval, utrustning och estetik.

Arbetet innebär:

  • Enhetlig mark i form av bohuslänsk granit. Det blir cirka fyra meter granithällar längs båda fasaderna och en mittdel på drygt fyra meter med smågatsten som klarar transporter.
  • Tydliga platsbildningar där korsningarna Sillgatan och Zachaus gränd får annan markbeläggning och individuell prägel.
  • Betydande förbättringar gällande tillgänglighet. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är viktiga inslag.
  • Helt ny belysning som kommer att hänga mellan fasaderna.
  • Ny möblering, skräpkorgar och annan gatumiljöinredning.
  • Nya konstnärliga inslag. Den ena kommer att anspela på tändsticksfabrikens historia, den andra på sillens/fiskets betydelse för Uddevalla som stad. De kommer att placeras i närheten av vardera korsning.

Status: Ombyggnation pågår

Beräknas vara klart: 2021

Investeringsvolym: Kostnaden för genomförandet ingår i den totala kostnaden för att lyfta centrum och omfattar totalt ca 50 miljoner kronor.

Kritiska punkter: Byggnationen kan påverkas av arkeologiska fynd (arkeologer följer hela arbetet). Under hela perioden ska samtliga verksamheter, affärer och byggnader kunna fungera, trots ombyggnaden. Inga varutransporter kommer att kunna använda gatan under byggperioden, varor tas in från tvärgatorna och dras eller bärs till berörd butik.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00