Norra Drottninggatan

Delar av Norra Drottninggatan genom centrum mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan håller på att byggas om. Estetiskt kommer resultatet att påminna om nya Kungsgatan men lindallén bevaras mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan.

Arbetet innebär att:

  • Gatan ska få en enhetlig markbeläggning i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Mönsterläggningen kan dock komma att skilja sig något.
  • Gatan ska få betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör en storskalig rumslösning för olika aktiviteter. Detta kommer att ta sitt främsta uttryck i kvarteret mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan.
  • Gatan ska få ny belysning och ny möblering. Liksom på Kungsgatan kommer den att linhängas mellan fasaderna och stolparna i gatumiljön försvinner.
  • Lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan kommer att bevaras.
  • Andra inslag som diskuteras är en scen vid Hallmans hörna, en bronsskulptur med anknytning till Uddevallas industriella historia, cykelstråk med tillhörande cykelparkering och en gestaltning av korsningen Norra Drottninggatan och Kilbäcksgatan.
  • I övrigt kommer man att känna igen sig i de detaljer som redan finns på Kungsgatan i form av bänkar, planteringskärl och materialval för ledstråk.

Status: Arbetet pågår.

Investeringsvolym: Kostnaderna för ombyggnaden ingår i totalkostnaden för ombyggnaden av Kungsgatan (ca 35 miljoner)

Beräknas vara klart: December 2020

Kritiska punkter: Verksamheter ska fungera under byggperioden. Varutransporter påverkas.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00