Norra Drottninggatan

Delar av Norra Drottninggatan genom centrum mellan Norra Hamngatan och Lagerbergsgatan har byggts om. Estetiskt påminner resultatet om nya Kungsgatan.

Arbetet har inneburit att:

  • Gatan har fått en enhetlig markbeläggning i form av bohuslänsk granit som motsvarar den på Kungsgatan. Mönsterläggningen kan dock komma att skilja sig något.
  • Gatan har fått betydande förbättringar i tillgängligheten. Ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsehinder är viktiga sådana inslag.
  • Gatans bredd möjliggör en storskalig rumslösning för olika aktiviteter. Det tar sitt främsta uttryck i kvarteret mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan.
  • Gatan har fått ny belysning och ny möblering. Liksom på Kungsgatan är den linhängd mellan fasaderna och stolparna i gatumiljön är borttagna.
  • Lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan har bevarats.
  • Andra inslag är en scen vid Hallmans hörna, en bronsskulptur med anknytning till Uddevallas industriella historia, cykelstråk med tillhörande cykelparkering och en gestaltning av korsningen Norra Drottninggatan och Kilbäcksgatan.
  • I övrigt känner man igen sig i de detaljer som redan finns på Kungsgatan i form av bänkar, planteringskärl och materialval för ledstråk.

Status: Klart

Investeringsvolym: Kostnaderna för ombyggnaden ingår i totalkostnaden för ombyggnaden av Kungsgatan (ca 35 miljoner)

Kritiska punkter: Har varit att verksamheter ska fungera under byggperioden. Varutransporter har påverkats.

Kontakt

Jonas Sand, +46 522‑69 63 84

Projektledare

jonas.sand@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00