Ny brandstation med övningshus

Uddevalla och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har fått en ny brandstation för att bibehålla trygghet och säkerhet för Uddevallaborna. Nu byggs ett övningsområde intill nya brandstationen.

Övningsområdet ska vara klart till årsskiftet 2023 - 2024 och kommer bland annat innehålla ett unikt multihus, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt klättra och träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Övningshuset nästan klart

Övningshus byggs för att ge Räddningstjänsten möjlighet att öva

Övningsområde med multihus

Övningsområdet som byggs intill nya brandstationen kommer bland annat innehålla ett helt unikt multihus, där brandmännen kan träna på olika situationer.

Multihuset är ett övningshus med 3 våningar. Här kommer det finnas möjlighet att öva olika typer av brandsläckning och att göra sökövningar. Huset har en gasolanläggning som möjliggör många olika scenarier. Det kommer också att byggas ett lektionshus med duschmöjligheter i anslutning till övningsfältet samt en klippgård för att öva losstagning vid trafikolycka.

Tidplan:

  • Övningsområde med multihus beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024

Vår nya brandstation

Uddevallas nya brandstationen ska fungera under många år framöver och följer riktlinjerna för ”Friska brandmän”. Riktlinjerna innebär att brandmän ska undvika upprepad exponering av hälsofarliga ämnen. Den nya brandstationen är byggd i samarbete mellan Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke. Brandstationen stod klar i september 2023.

Vår nya brandstation med stora portar för utryckningsfordon

Vår nya brandstation är nu i bruk

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor