Ny brandstation

Uddevalla och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ska få en ny brandstation för att bibehålla trygghet, säkerhet och omtanke för Uddevallaborna.

Den nya brandstationen byggs i samarbete mellan Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke. Serneke är totalentreprenör med samarbetsformen partnering för byggprojektet. Tillsammans jobbar alla parter för att bygga en modern funktionell brandstation som blir ett landmärke på en ny strategisk plats vid Västgötavägen/Exercisvägen.

Visionsbild på ny brandstation

Visionsbild för nya brandstationen. Illustration: Fredblad arkitekter.

Brandstationen byggs för att kunna fungera under många år framöver och man följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen. Riktlinjerna innebär att brandmän ska undvika upprepad exponering av hälsofarliga ämnen. För att lyckas med detta är det viktigt att skyddskläder och utrustning kan rengöras på ett säkert sätt.

Här hittar du mer information om Uddevallas nya brandstation och det pågående arbetet.

Arbetet innebär:

  • Bygga en komplett brandstation med komplementbyggnader för både hel- och deltidsstyrka med administrationsenhet och utbildningslokaler för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.
  • En cirkulationsplats byggs vid Västgötavägen / Exercisvägen för att Räddningstjänsten ska kunna genomföra utryckning på ett säkert sätt.
  • Riva gamla förrådsbyggnader samt bergsprängning och krossning av berg.
  • Omläggning av diverse ledningar

Beräknas vara klart:

  • Cirkulationen med anslutande vägar beräknas vara klar till semestern 2021
  • Brandstationen beräknas vara klar till sommaren 2023

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor