Ny brandstation nyhetsarkiv


 • Tre personer i gula reflexkläder och hjälmar står på ett berg och nedanför berget syns bygget av Uddevallas nya brandstation, där en byggnad håller på att ta form

  Uddevallas nya brandstation börjar ta form


  Nu börjar Uddevallas nya brandstation intill Västgötavägen att ta form. Stommen byggs nu upp och prefabricerade väggar monteras på den administrativa delen av stationen. Innan sommaren är planen att ha ett tätt hus.

 • Rondellen på Västgötavägen sedd snett ovanifrån. Man ser också ett byggstaket med texten Uddevallas nya brandstation färdigställs sommaren 2023

  Ny rondell på Västgötavägen öppen för trafik


  Nu har den nybyggda rondellen på Västgötavägen öppnat för genomfartstrafik och för trafik till och från Fossumsbergsvägen. Den kvarvarande avfarten i rondellen som ska ansluta till Exercisvägen och till tomtmarken för Uddevallas nya brandstation kommer att vara klar i slutet av oktober.

 • Tre män i hjälm och väst står vid en pålningsmaskin.

  Byggstart för Uddevallas nya brandstation


  Måndagen den 30 augusti fick en stålpåle i den nya brandstationens bottenplatta symbolisera stationens byggstart. Stålpålen signerades av representanter från Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke innan den drevs ner i marken.

 • Visionsbild Uddevallas nya brandstation. En byggnad i svart, med röda portar. Framför passerar några människor.

  Arbetet med Uddevallas nya brandstation går vidare


  Cirkulationsplatsen på Västgötavägen och anslutningsvägarna vid Uddevallas nya brandstation beräknas vara klara i slutet av september. Pålningsarbetet för brandstationens bottenplatta startar sent i augusti då vi också tar det första spadtaget.

 • Vy över brandstationens nya tomt där markarbeten pågår.

  Markarbeten skapar plats för Uddevallas nya brandstation


  Förstärkt mark ska ge en stabil grund för byggnationen av den nya brandstationen i Uddevalla. Samtidigt pågår arbetet med att bygga en ny cirkulationsplats och nya anslutningsvägar.

 • tomtmarken för Uddevallas nya brandstation, sett från Idaberget. Man ser olika arbetsmaskiner och stenkross

  Nu startar arbetet med rondell på Västgötavägen


  De förberedande arbetena inför bygget av Uddevallas nya brandstation pågår för fullt. Från och med tisdag 4 maj leds trafiken på Västgötavägen om via en ny förbifart på tomtmarken för brandstationen och Exercisvägen. Anledningen till denna omledning är att en rondell ska byggas på Västgötavägen i höjd med nya brandstationen.

 • Uddevallas nya brandstation byggs i svart med röda inslag, här ser man brandstationen sett från Exercisvägen.

  Så ska Uddevallas nya brandstation se ut


  Nu finns en visionsbild som visar hur Uddevallas nya brandstation kommer att se ut. Brandstationen ska byggas på en tomt mellan Västgötavägen och Exercisvägen och stå klar till sommaren 2023. Arbetet med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun.

 • Vintrig bild med snö, man ser en person passera det berg som ska sprängas bort vid Västgötavägen, som ligger på tomten för nya brandstationen.

  Sprängningar startar 1 februari för ny brandstation och rondell


  Måndag 1 februari startar sprängarbeten inför bygget av Uddevallas nya brandstation och en ny rondell på Västgötavägen. Fram till och med 7 mars kommer en sprängning att ske varje vardag i huvudsak klockan 13.00. Vid varje sprängning kommer Västgötavägen, Exercisvägen, Infanterivägen och Fossumsbergsvägen stängas av för all trafik cirka 5 minuter.

 • Grusyta och mark med upplag där den nya brandstationen ska byggas.

  Entreprenör klar för bygge av nya brandstationen


  Nu är det klart att byggföretaget Serneke blir entreprenör för bygget av Uddevallas nya brandstation. Det innebär att projekteringen nu startar för ny brandstation, tillfartsväg och rondell på Västgötavägen.

 • Illustration över tomtmarken med förslag på hur byggnader kan placeras

  Detaljplan på gång för nya brandstationen


  Uddevallas nya brandstation planeras till tomtmarken mellan Västgötavägen och Exercisvägen nära riksväg 44. Nyligen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna den detaljplan som tagits fram för området. Antagandet av detaljplanen ska göras av kommunfullmäktige 11 december.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00