Förskola Forshälla-strand

Nybyggnation av förskola i Forshälla-strand strax utanför Råssbyn, en mil norr om Ljungskile med närhet till Lerbomotet och boendeområden längst med Fräknestranden öster om E6. Skolan ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och hyrs därefter av Uddevalla kommun.

Förskolan Forshälla-strand kommer att byggas i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen och på taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av förskolans byggnad. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Status:

Projektet är i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Preliminär tidsplan:

  • 2022 - Markupplåtelseavtal och Hyreskontrakt beslutas samt
    LOU upphandling för totalentreprenad
  • 2023 - Byggstart
  • 2024/2025 - Tillträde
Karta och skiss förskola Råssbyn

Illustration: Hemsö/Okidoki Arkitekter.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration