Ljungs-Hälle förskola

Nybyggnation av förskola vid toppen av Hälle i Ljungskile. Den nya förskolan kommer att byggas i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn och ersätter den befintliga förskolan vid Ljungskileskolan. Huset ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och därefter hyras av Uddevalla kommun.

Ljungs-Hälle förskola ligger på naturtomt med fina naturvärden som bevaras på förskolans gård. Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Status: De förberedande arbetena vid Hälle är i full gång. Byggnader på fastigheten har rivits, bergsmassor har sprängts bort och utbyggnaden av Skafterödsvägen, som kommer att gå hela vägen upp till den nya förskolan, har startat.

Totalentreprenör: Peab

Byggstart: Januari 2022

Klart: Sommaren 2023

Karta och skiss förskola Hälle

Idéskiss Ljungs-Hälle förskola. Illustration: Hemsö/Okidoki Arkitekter

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration