Skäretskolan

En grundskola vid Skäret. Ett detaljplanearbete påbörjas under våren 2020 för att möjliggöra byggnation av grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Skolan ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och hyrs därefter av Uddevalla kommun. Ett förslag på placering och omfattning är framtaget.

Det blir en skola från förskoleklass till årskurs 6 med plats för 600 elever samt en idrottshall.

Skäretskolan kommer ha samma lokalprogram som Ljungskileskolan F-6.

Status: Detaljplanen är överklagad.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände 12 januari 2021 projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter. Marköverlåtelseavtalet och hyreskontraktet med Hemsö är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige.

Klart: Beräknad invigning 2025

Karta över planområdets ungefärliga utbredning.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Förslag på sidor