Skola Skäret

En grundskola vid Skäret. Ett detaljplanearbete påbörjas under våren 2020 för att möjliggöra byggnation av grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Skolan ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och hyrs därefter av Uddevalla kommun. Ett förslag på placering och omfattning är framtaget.

Det blir en skola från förskoleklass till årskurs 6 med plats för 600 elever samt en idrottshall.

Skäret skolan kommer ha samma lokalprogram som Ljungskileskolan F-6.

Status: Granskning av detaljplan pågår.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände 12 januari 2021 projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.

Klart: Beräknad invigning 2025

Karta över planområdets ungefärliga utbredning.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration