Nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret

Uddevalla växer - många väljer att flytta in till vår kommun och det är en trend som hållit i sig under flera år. Det är roligt att många väljer att bo i vår kommun, men detta innebär också att det finns ett stort behov av fler platser både inom förskola och skola.

För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal tecknats med fastighetsbolaget Hemsö. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta de nya skolorna. Avtalet innebär att kommunen hyr objekten av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Byggprocessen sträcker sig över flera år och just nu arbetar vi med placering av förskolorna och skolorna, samt ungefärlig omfattning på projekten.

Förskola Råssbyn »

Ljungs-Hälle förskola »

Ljungskileskolan »

Skola Skäret »

Karta förskolor och skolor

Kontakt

Cecilia Friberg, +46 522‑69 56 93

Processledare

cecilia.friberg@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00