Grundskola Ljungskile

Nybyggnationen av nuvarande grundskola i Ljungskile planeras rymma 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och hyrs därefter av Uddevalla kommun. Ett förslag på placering och omfattning är framtaget.

Status:

Projektet är i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Preliminär tidplan:

  • Hösten 2021, beslut markupplåtelseavtal och hyreskontrakt
  • Hösten 2022, upphandling för totalentreprenad
  • Juli 2023, byggstart för östra skolan
  • November 2023, byggstart västra skolan

Klart: Skolan beräknas invigas 2025/2026.

Skiss nya Ljungskileskolan

Förstudieskiss nybyggnation Ljungskileskolan framtagen av Hemsö.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Cecilia Friberg, +46 522‑69 56 93

Processledare

cecilia.friberg@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00