Skola Skäret

En grundskola vid Skäret. Ett detaljplanearbete påbörjas under våren 2020 för att möjliggöra byggnation av grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Skolan ska byggas, ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Hemsö och hyrs därefter av Uddevalla kommun. Ett förslag på placering och omfattning är framtaget.

Status: Kommunstyrelsen har beviljat planbesked. Detaljplanering inledd.
Klart: Tidigast 2026

Karta och skiss skola Skäret

Karta och skiss skola Skäret.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Kontakt

Martin Hellström, +46 522‑69 63 60

Enhetschef

martin.hellstrom@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00